972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

AXIAL GEOLOGIA I MEDI AMBIENT SL

GEOLOGIA APLICADA, PROJECTES PER A LA GESTIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL

ÀMBITS DE TREBALL

Axial és una consultoria que desenvolupa projectes relacionats amb les ciències de la Terra i del medi ambient

GEOTÈCNIA

 • Informes geotècnics per a l’edificació.
 • Estudis d’estabilitat de talussos.
 • Peritatges geològics i geotècnics.

RISCOS GEOLÒGICS

 • Informe EIRG (Estudis d’Identificació de Riscos Geològics) per a POUM, Plans Directors i Plans Especials.
 • Estudis d’erosió. Avaluació de camins i traçats de curses.
 • Diagnosis de riscos geològics.
 • Avaluació de perillositat geològica.
 • Cartografia de riscos geològics.

HIDROGEOLOGIA

 • Informes de caracterització hidrogeològica.
 • Avaluació de reserves hídriques.
 • Legalització de punts d’aigua.
 • Disseny i construcció de captacions d’aigua.
 • Aforaments, sondeigs i instal·lació de piezòmetres.
 • Estudis d’inundabilitat.

MEDI AMBIENT

 • Estudis de contaminació de sòls i aigua.
 • Avaluació i informe d’impacte ambiental.
 • Plans Especials i Plans d’Acció Local.
 • Ordenació i gestió territorial.
 • Anàlisi d’impactes per freqüentació.
 • Cartografia geològica

RECURSOS GEOLÒGICS I MINERIA

 • Exploració i prospecció recursos geològics.
 • Projectes de restauració minera.
 • Tramitació de permisos i concessions.
 • Informes hidrogelògics d’acord amb el catàleg signat entre el gremi d’àrids i l’ACA.
 • Inventaris de punts d’interès geològic.

SÒLS

 • Estudis de contaminació de sòls.
 • Estudis edafològics aplicats.
 • Cartografia de sòls.
 • Caracterització geològica aplicada a l’estudi de sòls.

CANVI CLIMÀTIC

 • Estudis de projeccions climàtiques d’àmbit regional i local a causa del canvi climàtic.
 • Estudis d’afectació del canvi climàtic per zones dins del domini maritimoterrestre.
 • Estudis de dinàmica litoral per l’afectació del canvi climàtic.

PALEONTOLOGIA

 • Estudis d’intervenció paleontològica
 • Estudis geocronològics de roques i dipòsits

COMUNICACIÓ AMBIENTAL I VISITES GUIADES

 • Programes i plans d’ús públic
 • Elaboració i edició de guies geològiques
 • Realització de materials didàctics i divulgatius
 • Cursos i programes de formació
 • Disseny d’itineraris de natura
 • Projectes museístics
 • Gestió de punts d’informació
 • VISITES GUIADES

A qui anem dirigits?

Es dirigeix a un ampli sector de la nostra societat.

PRINCIPALMENT ANEM DIRIGITS A:

 • Administració pública.
 • Ajuntaments.
 • Empreses privades.
 • Enginyeries.
 • Fundacions.
 • Associacions.
 • Particulars.

Llibres a la venda

Realització d’Estudis Geotècnics

Aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació

AXIAL GEOLOGIA I MEDI AMBIENT SL.

EMPRESA DEDICADA A PROJECTES DE CONSERVACIÓ, PLANIFICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL MEDI NATURAL
solucions tècniques i científiques aplicades

Contacte

Avda. Dr. Furest i Roca, 20, 17455
Caldes de Malavella
Telèfons:
972 099 060
629 33 17 95
678 765 685

Adreça electrònica:
info@axialgeologia.com

ENLLAÇOS

Avís legal
Política de cookies