972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Estudis geotècnics

Els estudis geotècnics tenen per objectiu estudiar les propietats mecàniques del terreny en relació amb els projectes i les obres que s’hi vulguin projectar.

Determinem la tipologia i les dimensions de les fonamentacions, calçades i paviments i obres de contenció necessàries en els estudis geotècnics per a la construcció d’estructures d’edificis, amb la finalitat d’evitar problemes com els assentaments diferencials, les infiltracions, l’agressivitat al formigó o altres problemes constructius.

Sabies que, segons el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, els estudis geotècnics són d’obligada realització per a qualsevol tipologia d’edificació? Aquesta normativa és part del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i ressalta la importància dels estudis geotècnics.

Axial disposa d’una llarga experiència en estudis geotècnics, amb més d’un miler de projectes, incloent la construcció, ampliació o remodelació d’habitatges a Catalunya.

En el camp dels estudis geotècnics, desenvolupem els següents projectes:

  • Informes geotècnics per a l’edificació i obra civil
  • Sondejos i perforacions
  • Estudis d’estabilitat del terreny i de talussos
  • Peritatges geològics i estudis geotècnics
  • Estudis de patologies estructurals associades a la fonamentació

Contacta’ns per un pressupost personalitzat del teu estudi geotècnic, adaptat a les teves necessitats, sense compromís.