972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Geodiversitat i desenvolupament sostenible

La geodiversitat és la varietat d’elements geològics, inclosos roques, minerals, fòssils, terres, formes de relleu, formacions i unitats geològiques i paisatges presents en un territori i que són el producte i registre de l’evolució de la Terra

Davant la necessitat de buscar nous models de gestió i de conservació del medi natural, desenvolupem projectes específics i pensats per donar resposta a nous reptes. D’aquesta idea, en els darrers anys, han sorgit un seguit de projectes diversos en els que hem adaptat els coneixements geològics a àmbits molt dispars. Alguns exemples d’aquesta tasca són l’estudi del medi físic de l’hàbitat del tritó del Montseny, o l’anàlisi ambiental dels traçats de curses en zones sensibles de muntanya o costa.

Axial desenvolupa projectes específics que van més enllà de la geologia en el sentit estricte. Això ens ha portar a treballar principalment en espais naturals de gran interès, com són els Parcs Naturals.

• Caracterització geològica i geomorfològica d’hàbitats naturals
• Plans d’ús públic en espais naturals protegits
• Anàlisi d’impactes per freqüentació en espais naturals
• Avaluació ambiental de camins
• Informe d’impacte ambiental d’activitats esportives i de lleure en el medi natural
• Inventaris de punts d’interès geològic
• Estudi de la geodiversitat
• Cartografia geotemàtica