972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Comunicació ambiental

Treballem per oferir diversos recursos que ajudin a interpretar el medi físic de forma amena i entenedora, amb la finalitat de posar en valor el territori.

Al llarg dels anys hem tingut l’oportunitat de treballar en el disseny i la proposta de diversos recursos dirigits al coneixement i la divulgació de la geologia, principalment es espais naturals protegits. Elaborem continguts per webs, fulletons, plafons, manuals, dossiers didàctics, cursos de formació i hem fet diverses publicacions. Participem en diversos tipus de cursos de formació en relació a la divulgació del patrimoni geològic i la geodiversitat.

Des de l’any 2000 col·laborem amb Enciclopèdia Catalana per fer el recull anual de les notícies més destacades en el camp de la geologia. Des de l’any 2016 tenim l’oportunitat. de participar impartint una sessió sobre geoturisme i el turisme de natura en el Postgrau en ecoturisme i guia de natura de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Axial dedica part de la seva tasca a la comunicació ambiental. Elaborem cursos de formació per guies, tècnics o altres grups relacionats. Elaborem dossiers de documentació, manuals, fulletons, cartelleres i altres recursos adaptats a cada necessitat

• Programes i plans d’ús públic
• Elaboració i edició de guies geològiques
• Realització de materials didàctics i divulgatius
• Cursos i programes de formació
• Disseny d’itineraris de natura
• Projectes museístics
• Gestió de punts d’informació