972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Sol·licita pressupost per estudis geotècnics

A partir del 29 de març de 2007 ha entrat en vigor el nou Codi Tècnic de l’Edificació que en el seu document bàsic DB SE-C cimientos estableix l’obligorietat dels estudis geotècncis per a l’edificació i les recomanacions tècniques per a la realització d’aquest.

L’objectiu de l’estudi geotècnic és poder donar solucions a la fonamentació de l’obra projectada i fer una caracterització geològica per tal de determinar els factors condicionants davant la construcció.