972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Recursos geològics i mineria

Els recursos geològics no renovables són un part essencial del desenvolupament de la societat, en aquests moments, per això és imprescindible que la seva explotació sigui duta a terme amb criteris de màxim respecte per l’entorn.

Axial parteix de la formació acadèmica adquirida, en bona part, a l’escola Universitària d’Enginyeria de Mines i Recursos Naturals, de Manresa (Universitat Politènica de Catalunya), des d’on ha dut a terme nombrosos projectes en el camp de la mineria, principalment centrats en l’inventari de mines i indicis miners i en la recuperació d’espais miners.

Axial desenvolupa en el camp de la mineria diversos projectes, disposa de la maquinària necessària per fer diversos tipus de perforacions amb recuperació contínua de testimonis.

• Exploració i prospecció recursos geològics
• Projectes de restauració minera
• Informes hidrogelògics d’acord amb el catàleg signat entre el gremi d’àrids i l’ACA.