972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Segrià

Àmbits de treball Projectes duts a terme
Geotècnia Estudi geotècnic per la construcció d’una bassa de reg. La Saida. Comunitat de Regants. 2018.
Hidrogeologia Estudi hidrogeològic de la zona afectada per activitat extractiva. Torres de Segre. 2006.

Estudi hidrogeològic de la zona afectada per l’activitat extractiva a. Alcarràs. 2006.

Construcció de sistema d’extracció, canalització i evacuació d’aigües del subsòl a l’hospital Arnau de Vilanova. Lleida. 2017
Sòls Mostreig de Sòls (RD 153/2019) DARP. 2018-2020