972 099 060 · 629 33 17 95 · 678 765 685 info@axialgeologia.com

Geotècnia

Els informes geotècnics tenen per objectiu estudiar les propietats mecàniques del terreny en relació amb els projectes i les obres que s’hi vulguin projectar.

Determinem la tipologia i les dimensions de les fonamentacions, calçades i paviments i obres de contenció que es requereixen, per la construcció de les estructures dels edificis, amb la finalitat d’evitar possibles problemes com els assentaments diferencials, les infiltracions, l’agressivitat al formigó o altres possibles problemes constructius.

Sabies que en la majoria de casos, els estudis geotècnics són d’obligada realització per a qualsevol tipologia d’edificació, d’acord amb la actual normativa: Reial Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Axial disposa d’una llarga experiència en el camp de la geotècnia, amb més d’un miler d’estudis geotècnics, molts d’ells relacionats amb la construcció, ampliació o remodelació d’habitatges en nombrosos municipis de Catalunya.

En el camp de la geotècnia desenvolupem els següents projectes:

  • Informes geotècnics per a l’edificació i obra civil
  • Sondejos i perforacions
  • Estudis d’estabilitat del terreny i de talussos.
  • Peritatges geològics i geotècnics
  • Estudis de patologies estructurals associades a la fonamentació
  • Et farem un pressupost, sense compromís, de l’estudi geotècnic que més s’adapti a les teves necessitats