L'EMPRESA
SERVEIS
EXPERIÈNCIA
CONTACTE
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES

Enginyeria geològica i geotècnia
Hidrogeologia
Medi ambient
Recursos geològics i prospecció minera
Divulgació
Paleontologia
Paisatge
Sols
INICIO
E-MAIL
  CASTELLANO

ESTUDIS GEOTÈCNICS PER EDIFICACIÓ
APLICACIÓ DEL NOU CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

SOL·LICITA UN PRESSUPOST

A partir del 29 de març de 2007 ha entrat en vigor el nou Codi Tècnic de l’Edificació que en el seu document bàsic DB SE-C cimientos estableix l’obligorietat dels estudis geotècncis per a l’edificació i les recomanacions tècniques per a la realització d’aquest.

L’objectiu de l’estudi geotècnic és poder donar solucions a la fonamentació de l’obra projectada i fer una caracterització geològica per tal de determinar els factors condicionants davant la construcció.

Nom *
Adreça
Telèfon *
Fax
Mòbil
E-mail *
Persona de contacte
Projecte
Situació del solar
(població i carrer)
Tipus d'edificació
(unifamiliar aillada, plurifamiliar, etc.)
Tipus i número de plantes
m2 a construir
m2 en planta
m2 del solar
Observacions
 

 

Avda. Dr. Furest i Roca, 20, 17455 Caldes de Malavella - Telèfon: 972 099 060 - Fax: 972 470 558 - E-mail: [email protected]